Historia Warszawy


fot. Wikipedia, autor Anonimowy pracownik Polskiej Agencji Prasowej

Trudno jest opowiedzieć w kilku zdaniach historię miasta od chwili jego powstania, warto jednak przyjrzeć się najważniejszym wydarzeniom na przestrzeni wieków. Dzieje obecnej stolicy Polski rozpoczynają się około IX/X wieku, kiedy to na terenach tych powstała pierwsza osada o nazwie Bródno, obecnie jedno z osiedli Warszawy.

Osada o nazwie Warszowa założona została przez Bolesława II mazowieckiego, księcia płockiego, końcem XIII wieku. Już początkiem XIV wieku była ważnym ośrodkiem rybołówstwa oraz handlu, dlatego też została jedną z siedzib książąt mazowieckich. Z kolei od roku 1413 zaczęła pełnić funkcję stolicy Księstwa Mazowieckiego.

XVI wiek

Mazowsze razem z Warszawą włączone zostały do Korony Królestwa Polskiego w 1526 roku, a samo miasto miało prawo do czynnego uczestnictwa w akcie wyboru króla. Ze względu na to Warszawa w Rzeczpospolitej Obojgu Narodów znajdowała się w centralnym punkcie, to właśnie w niej zaczęły na stałe odbywać się sejmy walne oraz to tu wybierano królów. W roku 1596 Zygmunt III Waza przeniósł rezydencję królewską do Warszawy.

XVII wiek

Rozwój miasta został zahamowany przez wojnę polsko-szwedzką, która toczyła się w latach 1655-1658. Kiedy odbudowano miasto po zniszczeniach wojennych, stało się ono niezwykle istotnym centrum artystycznym. Stolica, mimo licznych wojen i kryzysu politycznego, doskonale rozwijała się za panowania Sasów. Właśnie w tym czasie przebudowany został zamek królewski, wzniesiono również liczne kościoły.

XVIII wiek

To właśnie w Warszawie uchwalona została słynna konstytucja 3 maja, pierwsza w Europie i druga na świecie! XVIII wiek przyniósł Warszawie nie tylko osiągnięcia na polu politycznym, ale też kulturalnym. Powstała wówczas biblioteka z jednym z największych księgozbiorów w całej Europie, otwarto Collegium Nobilium, Szkołę Rycerską, Teatr Narodowy, a także powołana została Komisja Edukacji Narodowej.

XIX wiek

Po klęsce powstania kościuszkowskiego oraz po trzecim rozbiorze Polski, Warszawa znalazła się w granicach Królestwa Prus. Kiedy w roku 1806 została wyzwolona przez Napoleona, wybrano ją na siedzibę Księstwa Warszawskiego, zaś w roku 1815 na stolicę Królestwa Kongresowego, które zależne było od rosyjskiego caratu. W XIX wieku powstały między innymi Uniwersytet Warszawski, Aleje Jerozolimskie, Teatr Wielki. Nie brakowało także rozmaitych organizacji patriotycznych walczących z zaborcą.

29 listopada 1830 roku wybuchło powstanie listopadowe. Z kolei 22 stycznia 1863 roku wybuchło powstanie styczniowe. Po upadku powstań w Warszawie zamknięto między innymi Towarzystwo Przyjaciół Nauk, nastąpiły represje, zsyłki na Syberię, w ramach szeroko zakrojonej rusyfikacji wzniesiono też kilka cerkwi.

Niemniej, był to także czas powstania licznych kolei, budowy mostów i ogólnej rozbudowy infrastruktury. Już w połowie XIX wieku Warszawa zyskała oświetlenie gazowe, uruchomiona została także centrala telefoniczna. Niebawem powstały kanalizacja i wodociągi, otwarto Muzeum Narodowe.

XX wiek

W czasie pierwszej wojny światowej Warszawa straciła cztery mosty, które zniszczyli wycofujący się Rosjanie. Do końca wojny była pod niemiecką okupacją. Pomimo złej sytuacji gospodarczej, kwitło życie kulturalne oraz polityczne. Kiedy dokładnie 11 listopada 1918 roku władza wojskowa została przekazana Piłsudskiemu, Warszawa stała się stolicą niepodległej Polski.

Cud nad Wisłą

Niezwykle ważną datą nie tylko dla Warszawy czy Polski, ale tak naprawdę całego świata są dni od 13 do 26 sierpnia 1920 roku. To właśnie wtedy, w czasie wojny polsko-bolszewickiej, odbyła się słynna bitwa warszawska na przedpolach stolicy, znana jako „cud nad Wisłą”. Dzięki wygranej Polski powstrzymana została ekspansja komunizmu na Zachód.

Dwudziestolecie międzywojenne

Czas międzywojnia dla Warszawy był bardzo dobrym czasem, kiedy to stolica znacznie się rozbudowała. Powstał między innymi nowy budynek Muzeum Narodowego, dokonano renowacji wielu cennych zabytków, wybudowano lotnisko na Okęciu, zmodernizowano szpitale i dokonano jeszcze wielu innych inwestycji.

Druga wojna światowa

Dobra passa Warszawy skończyła się z nadejściem 1 września 1939 roku, kiedy to rozpoczęło się bombardowanie stolicy przez Luftwaffe. Obrona Warszawy trwała do 28 września. Z racji tego, że Niemcy pragnęli całkowicie zgermanizować Warszawę, jej ludność masowo była wysyłana do obozów koncentracyjnych, wywożona do przymusowej pracy w Niemczech, a także zabijana na miejscu w czasie licznych egzekucji.

Z racji tego, że właśnie w Warszawie znajdowała się największa liczba Żydów w całej Europie, hitlerowcy za wszelką cenę chcieli ich wymordować. W 1940 roku utworzone zostało getto, a w dwa lata później blisko 80 proc. jego mieszkańców zginęło w komorach gazowych. W 1943, po wybuchu powstania, cały teren getta dosłownie zrównano z ziemią.

Powstanie warszawskie

Chociaż (albo właśnie dlatego!) od początku wojny stolica była niszczona i gnębiona przez okupanta na wszelkie możliwe sposoby, zawiązał się prężny ruch oporu. Powstały Polskie Państwo Podziemne, a następnie Armia Krajowa. Nie sposób nie wspomnieć o tak istotnym wydarzeniu jak powstanie warszawskie. Po dziś dzień jest to temat mocno kontrowersyjny. Chodzi tu przede wszystkim o słuszność wywołania powstania. Choć pod względem militarnym powstanie było przegrane, jak wielu badaczy postuluje, dało ono pewną siłę moralną i pokazało, jak wielkimi patriotami są Polacy, na jak wiele ich stać, aby bronić ojczyznę.

Zniszczenia wojenne były ogromne. Zabudowa miasta została zniszczona w ponad 80 proc. Warto wiedzieć, iż z 957 zabytków architektury zniszczonych zostało aż 923. Zaraz po wojnie przystąpiono do odbudowy miasta.

Opracowanie jest prawem chronione - kopiowanie i przetwarzanie jest zabronione.

Komentarze

Zobacz także

Inne atrakcje turystyczne w okolicy

Zobacz także

Zobacz także hotele z rezerwacją online

Podziel się

Historia Warszawy
  home
  wstecz
  drukuj
Hotelisko.pl
> O nas
> Reklama
> Regulamin
> Kontakt
> Mapa strony
> Dodaj nocleg
Hotele w miastach
> Warszawa
> Kraków
> Wrocław
> Gdańsk
> Poznań
> Zakopane
Kurorty letnie
> Międzyzdroje
> Kołobrzeg
> Ustka
> Hel
> Łeba
> Rewal
© 2008 - 2020 Get In Web. Wszelkie prawa zastrzeżone. Grupa Hotelisko.pl.
  • Bądź na bieżąco
    Najlepsze oferty noclegowe i informacje o konkursach prosto na e-mail. Zapisz się do newslettera!
    E-mail